Križiacke výpravy

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Vyhlásenie I. križiackej výpravyVymedzenie križiackych výpravPrológ I. križiackej výpravyHlavná fáza I. križiackej výpravyDôsledky dobytia JeruzalemaDruhá križiacka výpravaPád Jeruzalema roku 1187 a III. križiacka výpravaŠtvrtá križiacka výpravaKrižiacke výpravy v oblastiach južného FrancúzskaPiata križiacka výpravaKrižiacka výprava rímskeho cisára Fridricha II.Križiacke výpravy francúzskeho kráľa Ľudovíta IX.Zánik križiackeho panstva v Svätej zemiZhodnotenie križiackych výpravOdporúčaná literatúra


HROCHOVÁ, Věra – HROCH, Miroslav. Křižáci ve Svaté zemi. Praha : Mladá Fronta, 1996.

MAYER, Hans Eberhard. Dejiny křížových výprav. Praha : Argo, 2014.

PARTNER, Peter. Bůh válek. Svaté války mezi křestantvím a islámem. Brno : BB Art, 2003, s. 1–155.

SETTON, Kenneth (ed.) A History of the Crusades I-VI. Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1958-1989.

TYERMAN, Christopher. Svaté války. Dějiny křížových výprav. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012.