OBSAH: Počiatky BulharovBulhari v 9. a 10. storočí • Obnovené Bulharské cárstvo • Druhé bulharské cárstvo


Počiatky Bulharov

Pôvod Bulharov treba hľadať v Ázii. Do Európy prišli konkrétne zo Strednej Ázie. Najprv sa usídlili na území severného Kaukazu a Zakaukazska a neskôr odišli do priazovských oblastí v povodí riek Don a Severný Donec. V novodobej historiografii sa títo Bulhari označujú ako Protobulhari alebo Prabulhari, aby sa odlíšili od súčasných Bulharov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Bulhari v 9. a 10. storočí

V priebehu 9. storočia došlo k postupnej slavinizácii Bulharska. Bulhari sa postupne rozplynuli v slovanskom prostredí a pomerne rýchlo stratili svoju vlastnú kultúru a reč. Celé teritórium, na ktorom tento proces prebiehal, sa od začiatku 9. storočia začalo stále častejšie v písomných prameňoch označovať ako Bulgaria – Bulharsko. Krumov nástupca Omurtag (814 – 831) dohodol mierovú zmluvu s Byzanciou, aby vyriešil vnútropolitickú situáciu v krajine.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Obnovené Bulharské cárstvo

Na konci 12. storočia obnovilo svoju štátnosť Bulharsko na čele s novou dynastiou Asenovcov. Roku 1185 pripravoval byzantský cisár Isaakios Angelos (1185 – 1195) pompéznu svadbu s dcérou uhorského kráľa Margarétou. Pri tejto príležitosti  vypísal špeciálnu daň, ktorá mala dopadnúť predovšetkým na plecia pastierskeho obyvateľstva v oblasti bulharského pohoria Stará planina. V tom istom čase Isaakios kvôli normanskej hrozbe horlivo verboval nových vojakov, ktorým udeľoval do držby vojenské léna (prónie).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Druhé bulharské cárstvo

Na konci 90. rokov 12. storočia krehký bulharský štát dočasne podlomili nepokoje a vzbury bojarov, v priebehu ktorých násilne zahynuli hlavní protagonisti protibyzantského povstania Asen a Peter. Ich najmladší súrodenec Kalojan nakoniec dokázal poraziť konkurenčných oligarchov a zabezpečil si podporu väčšiny z nich pre ďalšiu expanzívnu politiku proti krízou zmietanej Byzancii. Cisár Alexios III. musel na Balkáne čeliť viacerým revoltám a tak nakoniec na prelome rokov 1201/1202 uzavrel s Kalojanom mier, v ktorom definitívne rezignoval na územie medzi Dunajom a Starou Planinou, čím de facto uznal samostatnosť obnoveného Bulharského cárstva.

ČÍTAŤ ĎALEJ »