OBSAH: DejinyChristianizáciaOdporúčaná literatúra


Dejiny

Na severe Atlantického oceánu sa nachádza ostrov Island, ktorého dejiny osídlenia začínajú práve v stredoveku. Informácie o tom sú zachytené vo viacerých písomných prameňoch.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Christianizácia

Väčšina prvých prisťahovalcov na Island boli pohania. V Knihe o zaujatí krajiny sa vyskytujú ojedinele zmienky, že v tomto období sa na ostrove usídlili kresťania. Prvé pokusy o vyvíjanie misijnej činnosti nemali veľký vplyv na šírenie kresťanstva.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »