OBSAH: Burgundské kráľovstvoBurgundské grófstvoBurgundské vojvodstvoBurgundsko za vlády vojvodov z dynastie ValoisPrechod pod habsburskú správuOdporúčaná literatúra


Burgundské kráľovstvo

Burgundi (Burgundiones) boli východogermánske kmene, ktoré pôvodne sídlili na východ od rieky  Odry. V prvej polovici 5. storočia prešli cez územie dnešnej Lužice, prekročili Rýn a usadili sa v oblasti medzi  mestami Worms, Speyer a Štrasburg.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Burgundské grófstvo

Najzávažnejšie dôsledky malo rozdelenie Franskej ríše Verdunskou zmluvou v roku 843, keď  severozápadná časť pôvodného burgundského územia na západ od rieky Saôny  pripadla Západofranskej ríši pod správou Karola II. Lysého (840 – 877).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Burgundské vojvodstvo

Potom, čo časť pôvodne franského Burgundska pripadla Západofranskej ríši, sa na jeho čelo dostal gróf z Autun, Richard Justitiarius. Za jeho dlhej 40 rokov trvajúcej správy sa mu podarilo rozšíriť svoj vplyv aj na susedné územia a pod jeho vládu spadali grófstva Chalon, Dijon, Troyes  a Tonnere.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Burgundsko za vlády vojvodov z dynastie Valois

Aby Filip II. Smelý (1342 – 1404) rozšíril svoj vplyv na územia, ktoré mal mať pod správou Filip  de Rouvre, oženil sa s jeho vdovou Margarétou. Tým položil základ pre vytvorenie tzv. Horného a Dolného Burgundska, pričom snahou nasledujúcich burgundských vojvodov bolo prepojiť svoje dŕžavy.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Prechod pod habsburskú správu

O bohatú dedičku pre svojho syna Karola mal záujem francúzsky kráľ Ľudovít XI. a hrozil Márii vojenským zásahom. Hoci ruku burgundskej vojvodkyne pre syna nedostal, podarilo sa Ľudovítovi XI. aspoň získať územie pôvodného burgundského vojvodstva, aj keď jeho odstúpenie Francúzsku bolo potvrdené až mierovou zmluvou v Arrase (1482).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »