Odporúčaná literatúra

OBSAH: Geografické, časové a terminologické súvislosti • Počiatky stredoveku a formovania stredovekých štátov • Valasi/Rumuni medzi 12. a 15. storočím

Read More

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Úvod • Svätá ríša rímska, Veľká schizma, boj o investitúru • Počiatky križiackych výprav • Pápežský štát v 12. a 13. storočí • Pápeži v Avignon

Read More

Pápeži v 15. storočí

Felix V. sa vzdal svojho mandátu až za nového pápeža Martina V. (1447 – 1455). Už v roku 1448 ríšsky panovník Fridrich III. (1440 – 1493) uzavrel s Ma

Read More

Západná schizma

OBSAH: Úvod • Svätá ríša rímska, Veľká schizma, boj o investitúru • Počiatky križiackych výprav • Pápežský štát v 12. a 13. storočí • Pápeži v Avignon

Read More

Pápeži v Avignone

OBSAH: Úvod • Svätá ríša rímska, Veľká schizma, boj o investitúru • Počiatky križiackych výprav • Pápežský štát v 12. a 13. storočí • Pápeži v Avignon

Read More