OBSAH: Rakúsko v 8. – 10. storočíRakúsko v rukách BabenbergovSpory o babenberské dedičstvoKonsolidácia krajiny pod vládou Habsburgovcov • Odporúčaná literatúra


Rakúsko v 8. – 10. storočí

Od polovice 8. storočia na území dnešného Rakúska prevzal vládu bavorský vojvoda Tassilo III., ktorý zložil vazalský sľub Pipinovi III. Krátkemu z rodu Karolovcov. Následne sa snažil získať oporu najprv u Longobardov a po ich porážke Karolom Veľkým (742/747 – 814, kráľ od roku 768, cisár od roku 800) u Avarov. Nakoniec bol v roku 788 šľachtou zosadený a bavorské vojvodstvo včlenené do Franskej ríše.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Rakúsko v rukách Babenbergov

Po smrti Leopolda I. v roku 994 bol za nového markgrófa dosadený Henrich I. (994 – 1018). Počas jeho vlády dochádza k obsadeniu Moravy poľským kniežaťom Boleslavom Chrabrým a útoky na rakúske územie boli úspešne odrazené. Po uzavretí budyšinského mieru v roku 1018 v markgrófstve zavládne dočasný mier.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Spory o babenberské dedičstvo

Posledný babenberský vojvoda po smrti v roku 1246 za sebou zanecháva dve dedičky, dcéry Gertrúdu a Margitu. Gertrúda sa ešte v tom roku vydala za moravského markgrófa Vladislava, ktorý podobne ako jej druhý manžel Herman Bádenský po roku manželstva zomrel.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Konsolidácia krajiny pod vládou Habsburgovcov

Ešte v tom istom roku Rudolf Habsburský obsadil Moravu, ale potom ako Kunhuta (vdova po českom kráľovi) požiadala o pomoc braniborského markgrófa sa rozhodol stiahnuť. Následne svojim dvom dedičom udelil rakúske a štajerské markgrófstvo do lénnej držby. Prostredníctvom udeľovania moci a úradov šľachte oslabil svoju moc natoľko, že nebol schopný presadiť syna Albrechta I. (1282 – 1308) na ríšsky trón.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »