OBSAH: Etnogenéza východných SlovanovKyjevská RusMongolská ríša a EurópaMoskovský štátPobaltie, Litva a Poľsko-litovská úniaOdporúčaná literatúra


Etnogenéza východných Slovanov

Dejiny Kyjevskej Rusi sú zachytené v byzantských (De administratio imperio), latinských (tzv. Bavorský geograf, Annales Bertiniani), arabských (napr. Kitáb al-accláq an-nafisa, Murúg ad-dahab wa ma’cádin al-gawáhir), ale i písomných prameňoch domáceho pôvodu. Dobovú literatúru na Rusi možno rozdeliť z hľadiska pôvodu na slovanskú produkciu z Bulharska, na preklady z gréčtiny a výnimočne aj latinčiny i na pôvodnú tvorbu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Kyjevská Rus

Počiatky Kyjevskej Rusi • Kyjevská Rus na vrchole moci • Predkresťanské náboženstvo a kristianizácia • Spoločnosť, obchod a hospodárstvo

Politický systém Kyjevskej Rusi reprezentovala od polovice 9. storočia až do 12. storočia vládnuca dynastia Rurikovcov. O ustanovení mocenskej štruktúry na Rusi rozpráva Povesť dávnych liet vo variante mýtov o založení bratmi, aké poznáme aj z iných európskych kultúr. Kyjev, centrum Poľanov na strednom Podneprí, bol podľa povesti založený bratmi Kyjom, Ščekom, Chorivom a ich sestrou nazývanou Lybeď. Neskôr bolo panstvo Kyjeva rozšírené na ďalšie slovanské kmene.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Mongolská ríša a Európa

Expanzia Mongolov • Obdobie úpadku

Mongolská ríša predstavovala svojou rozlohou jedno z najväčších impérií v dejinách. Existovala v 13. a 14. storočí a na vrchole moci mala viac ako sto miliónov obyvateľov. Kolískou ríše bolo územie súčasného Mongolska, z ktorého v 10. storočí mongolské kmene vytlačili Turkov. Pri vzniku impéria stáli schopnosti kmeňových vodcov Ong-chána, Džamucha a Temudžina.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Moskovský štát

Moskovský štát do roku 1533 • Vláda Ivana IV. Hrozného • Cirkev a štát • Jozefiniáni • Nezištní (nesťjažatelia) • Hnutie židomilov

Výsledkom dlhého mongolského pôsobenia vo východnej Európe bolo spojenie viac ako desať slovanských kniežactiev a miest, čím Mongoli nepriamo napomohli ich postupnej transformácii do nového jednotného štátneho útvaru – Moskovského štátu. Vznik mesta Moskva (rovnako ako aj iných sídiel) sa spája s kolonizačnými vlnami spôsobenými rozpadom Kyjevskej Rusi, resp. tlakom Polovcov a neskôr Mongolov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Pobaltie, Litva a Poľsko-litovská únia

Livónsko • Litva • Štátna správa v Litve

Pobaltie obývali príbuzné kmene Prusi, Litovci a Jatviagovia. Severnejšie na fínskom území pôsobili Švédi, ktorí často podnikali nájazdy smerom na juh. Od polovice 13. storočia sa toto pohanské územie pokúšala kristianizovať pápežská kúria. V snahe o prienik smerom na východ povolil pápež so súhlasom nemeckého cisára, aby sa pri ústí rieky Dvina usadil Rád mečových rytierov. Rád  (známy aj ako livónsky rád) založil v roku 1202 mesto Riga a začal s pokresťančovaním Pobaltia.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »