OBSAH: DejinySpoločnosť, hospodárstvo, kultúra • Odporúčaná literatúra


Dejiny

Svätá ríša rímska (Sacrum Imperium Romanum alebo Sacrum Romanum Imperium) sa vytvorila v 10. storočí za vlády otovskej dynastie z bývalej Východofranskej ríše. V 11. storočí sa toto územie označovalo ako Regnum Teutonicum (Teutonicorum). Prvýkrát sa názov Sacrum Imperium spomína v dokumentoch z roku 1157 a Sacrum Romanum Imperium z roku 1184.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Spoločnosť, hospodárstvo, kultúra

Svätá ríša rímska bola počas celej doby územne i jazykovo veľmi rôznorodá, spájala v sebe viac či menej formálne pripojené krajiny. Jadro tvorili teritóriá obývané Nemcami (územie severne od Álp), obklopené krajmi osídlenými Talianmi, Francúzmi (Arelatské kráľovstvo – v rokoch 1032-1378, Lotrinsko) alebo Slovanmi (Čechy – považované za formálnu súčasť ríše, kde rímsko-nemeckí panovníci nemali lénne majetky).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »