OBSAH: Pôvod a etnogenéza SlovanovPísomné prameneKultúra s keramikou pražského typuVidiecke sídlaPohrebiská a pohrebný rítusPoľnohospodárstvoChov zvierat, lov a rybolovRemesláOdporúčaná literatúra


Pôvod a etnogenéza Slovanov

Na konci obdobia sťahovania národov sa objavujú Slovania, ktorí ovládli územie strednej, juhovýchodnej a východnej Európy. Dodnes nie je objasnený ich pôvod ani etnogenéza.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Písomné pramene

Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch patria písomné správy, kde sa objavujú Slovania pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Kultúra s keramikou pražského typu

Slovensko • Čechy a Morava • Poľsko • Rakúsko • Nemecko • Maďarsko

Najviac informácií o Slovanoch poskytujú archeologické pramene. K najstarším archeologickým pamiatkam, ktoré svedčia o Slovanoch v strednej Európe, patrí kultúra s keramikou pražského typu, nazývaná pražská kultúra.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vidiecke sídla

Prvé sídla západných Slovanov, ktoré patrili ku pražskej kultúre, sa nachádzali v blízkosti vodných tokov v priaznivých klimatických podmienkach  a v oblastiach s úrodnou pôdou.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Pohrebiská a pohrebný rítus

Slovania svojich mŕtvych medzi 6. až 8. storočím spaľovali. To znamená, že praktizovali žiarový rítus. Svojich mŕtvych pochovávali na plochých pohrebiskách do urnových alebo jamkových hrobov alebo do mohýl.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Poľnohospodárstvo

Slovania sa živili predovšetkým ako roľníci. Pôdu získavali dvoma spôsobmi. V prostredí zarastenom lesom najprv vyrúbali stromy a zvyšok porastu vypálili. Následne zasiali zrno do popola a zahrabali ho bránami.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Chov zvierat, lov a rybolov

Slovania v 6. a 7. storočí chovali s obľubou hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy. Hovädzí dobytok sa choval nielen kvôli mäsu alebo mlieku, ale aj ako ťažné zviera. Zvieratá sa pod dozorom pásli voľne v prírode.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Remeslá

Remeselná výroba mala do 8. storočia charakter podomáckej výroby. Vykonávala sa na otvorenom priestranstve alebo priamo v obydliach. Išlo hlavne o spracovávanie dreva, kameňa, parožia, kostí a výrobu keramiky a textilu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »