OBSAH: Geografické, časové a terminologické súvislostiPočiatky stredoveku a formovania stredovekých štátov v rumunskom priestoreValasi/Rumuni medzi 12. a 15. storočímValasi/Rumuni v 16. storočíSociálno – ekonomická situácia a svetské i cirkevné inštitúcie stredovekých Valachov/RumunovOdporúčaná literatúra


Geografické, časové a terminologické súvislosti

V nasledujúcich riadkoch textu sa zameriame na regióny historického Rumunska, ktoré v rôznych obdobiach stredoveku zasahovali aj za jeho súčasné hranice.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Počiatky stredoveku a formovania stredovekých štátov v rumunskom priestore

Pre neustály tlak migrujúcich kmeňov v období sťahovania národov sa dáko-rímska populácia musela  po ústupe Rimanov z Dácie (271 – 274) vzdať svojho prevažne mestského života a prikročiť k vytváraniu malých sídlisk, ktoré by sa lepšie bránili, alebo i k ústupu do lesov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Valasi/Rumuni medzi 12. a 15. storočím

Na územie Sedmohradska rozdeleného na komitáty, ktoré bolo pôvodne osídlené Valachmi/Rumunmi, Slovanmi, Pečenehmi, Kumánmi a inými etnikami, presúvali  v priebehu 12. a 13. storočia uhorskí králi aj nové obyvateľstvo.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Valasi/Rumuni v 16. storočí

Pätnáste storočie bolo priam heroickým zo strany vojvodov rumunských historických oblastí v ich konfrontáciách s Osmanskou ríšou. Ich snahy o zachovanie nezávislosti pokračovali aj v 16. storočí, no nie už s predchádzajúcou intenzitou a silou.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Sociálno-ekonomická situácia a svetské i cirkevné inštitúcie stredovekých Valachov/Rumunov

Dá sa odhadovať, že medzi 14. a 16. storočím bolo v Sedmohradsku (spolu s Banátom a priľahlými časťami východného Uhorska) v priemere 700 tisíc obyvateľov, vo Valašsku asi 500 tisíc obyvateľov a v Moldavsku približne 400 tisíc obyvateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »