OBSAH: DejinyDubrovník • Cirkevné pomery


Dejiny

Keď začali v druhej polovici 6. storočia prenikať k severnému a východnému dalmátskemu pobrežiu Jadranského mora Slovania, zrejme žiadny smrteľník v tom čase netušil, čo tento migračný proces rozdúcha. V roku 614 slovanské oddiely pomohli nespútaným Avarom dobyť Salonu (Salonae, dnes Split v Chorvátsku), hlavné mesto bývalej rímskej provincie Dalmácia a najdôležitejší prístav adriatického pobrežia. Vážnosť tohto kroku umocňuje skutočnosť, že Salona sa v minulosti honosila rozsiahlym a podmanivým palácom, vybudovaným už na prelome 3. a 4. storočia samotným rímskym cisárom Diokleciánom (asi 243 – asi 313).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Dubrovník

Významné autonómne postavenie na Balkáne dlhodobo zastávali dalmátske pobrežné mestá, najmä Dubrovník (Ragusa), ktorý si dokázal svoju neutralitu uhájiť aj proti mocnému námornému konkurentovi – Benátkam. Dubrovník vznikol neďaleko antického mesta Epidaurus. Pôvodne spadal pod zvrchovanosť Byzantskej ríše a po roku 1000 na čas Benátok. Na začiatku 12. storočia tu bolo zriadené arcibiskupstvo. V tomto storočí prebiehal boj o mesto medzi Byzanciou, Benátkami a aj Srbskom. Po páde Konštantínopola v roku 1204 sa Dubrovník dostal pod správu Benátok, ktorá tu dosadzovala najvyššieho správcu (kneze), ale ostatných úradníkov nechala z radov obyvateľov mesta. Postupne mesto získalo chorvátsky ráz a vytváralo si samostatnú správu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Cirkevné pomery

V Chorvátsku sa vytvorila svojrázna duchovná kultúra, ktorá vychádzala z prieniku dvoch tradícií, dosluhujúcej pohanskej a neustále dominantnejšej kresťanskej tradície. Christianizáciu Chorvátov spomína vo svojich textoch už Konštantín VII. Porfyrogenetos. Cisár píše, že už jeho niekdajší predchodca Herakleios im na začiatku 7. storočia poslal kňazov. Keď v  roku 614 po avarsko-slovanskom útoku bolo byzantské mesto Salona zničené, tak tunajšie sídlo biskupa, povýšeného na arcibiskupa sa presunulo do Splitu, neďalekého nového mesta, ktoré bolo založené na mieste bývalého Diokleciánovho paláca.

ČÍTAŤ ĎALEJ »