OBSAH: Nástup Kapetovcov na francúzsky trón a konsolidácia vládyFilip II. (1179/80 – 1223)Ľudovít VIII. (1223 – 1226) a Ľudovít IX. (1226 – 1270)Filip IV. (1285 – 1314)Nástup dynastie Valois – Filip VI. (1328 – 1350)Karol V. (1364 – 1380) a Karol VI. (1380 – 1422)Ľudovít XI. (1461 – 1483), Karol VIII. (1483 – 1498) a Ľudovít XII. (1498 – 1451)Spoločnosť, hospodárstvo a kultúraOdporúčaná literatúra


Nástup Kapetovcov na francúzsky trón a konsolidácia vlády

V priebehu 10. storočia neboli vládcovia Západofranskej ríše schopní výraznejšie posilniť svoju moc. Na politickú scénu budúceho Francúzskeho kráľovstva sa dostávajú príslušníci z pôvodnej karolovskej šľachty, ktorým sa na úkor kráľovskej moci darilo upevniť svoju pozíciu spätú s konkrétnymi dŕžavami. Z pôvodne kráľovských úradníkov comites sa postupne vytvorila vrstva, ktorá sa označovala  titulom  gróf (comte) a vytvárala kompaktné územné mocenské celky (Normandia, Flámsko, Toulouse, Katalánsko a Burgundsko), ktoré svojou rozlohou a bohatstvom neraz prevyšovali kráľovskú doménu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Filip II. (1179/80 – 1223)

Filip II. musel krátko po nástupe na trón spacifikovať svojich odbojných príbuzných grófov zo Champagne a Flámska, ktorí sa vo svoj prospech snažili využiť mladosť a nedostatok skúseností panovníka. Kráľ kombináciou uzavretých sobášov a spojenectiev rozšíril kráľovskú doménu o Artois , Amiens a časť Vermandois, za čo si od kronikára Rigorda vyslúžil prídomok Augustus (používaný aj rímskymi cisármi) odvodený od latinského slovesa augere – zväčšovať.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Ľudovít VIII. (1223 – 1226) a Ľudovít IX. (1226 – 1270)

Počas krátkej vlády Ľudovít VIII. využil dočasné oslabenie anglického kráľa mladého Henricha III. a obsadil oblasti pod anglickou správou Poitou, Périgord a Limousin, ale nezískal pod kontrolu Gaskonsko. Na naliehanie pápeža Honoria III. v roku 1226 zorganizoval výpravu proti katarom, čím zabezpečil vplyv Kapetovcov v oblasti a vytvoril predpoklady na definitívnu integráciu juhofrancúzskych oblastí do kapetovských dŕžav. Novozískané územia už neboli začleňované do kráľovskej domény, ale udeľovali sa vo forme apanáže mladším členom kráľovskej rodiny.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Filip IV. (1285 – 1314)

Napriek konsolidácii kráľovskej domény Kapetovci stále zápasili s držiteľmi veľkých lén,  ktorí sa s vazalským postavením voči francúzskemu kráľovi nechceli zmieriť. V rokoch 1294 – 1297 sa opäť rozpútal konflikt s anglickým kráľom Eduardom, ktorý Filip IV. využil na konfiškáciu  Gaskonska. S cieľom využiť Eduardove dobyvačné plány proti nemu francúzsky kráľ podporil Škótov v boji proti anglickej okupácii podpisom zmluvy o vzájomnej vojenskej spolupráci proti Anglicku (Auld Alliance) v roku 1295.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Nástup dynastie Valois – Filip VI. (1328 – 1350)

Prvé náznaky, že sa schyľuje k dynastickej kríze sa objavili v roku 1314, keď následník trónu Ľudovít a jeho najmladší brat Karol zistili, že ich manželky podvádzajú. Dcéra burgundského vojvodu a budúca francúzska kráľovná Margaréta bola odsúdená za cudzoložstvo a vo väzení v Château-Gaillard zomrela.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Karol V. (1364 – 1380) a Karol VI. (1380 – 1422)

Mier v Brétigny oficiálne ukončil prvú bojovú fázu Storočnej vojny. Ale v časti severného, stredného a juhozápadného Francúzka sa stále pohybovali potulné vojenské skupiny (routiers), ktoré najmä plienili a terorizovali svoje okolie, dokonca ohrozovali aj pápeža, sídliaceho v tom čase v Avignone. V snahe zbaviť krajinu nebezpečenstva, využil Karol V. konflikt na Pyrenejskom polostrove, aby nevyužité vojenské sily zamestnal sporom o nástupníctvo na kastílsky trón.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Ľudovít XI. (1461 – 1483), Karol VIII. (1483 – 1498) a Ľudovít XII. (1498 – 1451)

Nástup Ľudovíta XI.  bol veľkou neznámou. Mnohí z kráľovho okolia ho stále vnímali ako rebelujúceho mladíka, ktorý má príliš blízke vzťahy s Burgundskom. Ľudovít ale mal jasnú predstavu o reformách, ktoré začal zavádzať prakticky okamžite po nástupe na trón. Veľmi rýchlo sa mu podarilo proti sebe obrátiť bývalých spojencov aj  otcových podporovateľov, pretože sa obklopil ľuďmi, ktorí pochádzali viac z meštianskeho prostredia, ale boli považovaní za odborníkov. Kráľ sa snažil na úkor šľachty posilniť práva koruny.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Spoločnosť, hospodárstvo a kultúra

Vzhľadom na slabú centrálnu moc prebiehali niektoré procesy súčasne alebo oneskorene v rozličných oblastiach Francúzska. V 11. storočí došlo k  významným plošným ekonomickým a demografickým zmenám. Vďaka vnútornej kolonizácii sa zvýšil dopyt po poľnohospodárky obrábateľnej pôde, ktorú obyvatelia mohli získať klčovaním lesov a vysúšaním močiarov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »