OBSAH: Švajčiarsko • Počiatky stredovekého Švajčiarska • Burgundi • Alamani • Kristianizácia v ranom stredovekuPolitická situácia včasnom a vrcholnom stredovekuŠvajčiarsko v neskorom stredovekuKonfederácia švajčiarskych kantónovOdporúčaná literatúra


Švajčiarsko, Počiatky stredovekého Švajčiarska, Burgundi, Alamani, Kristianizácia v ranom stredoveku

Stredoveké dejiny dnešného Švajčiarska začínajú koncom rímskej nadvlády, ale napriek tomu nie je možná celoplošná aplikácia datovania. S podobným problémom sa stretávame aj pri určovaní záverečnej fázy tejto éry. Z historického hľadiska prichádzajú do úvahy dve rôzne obdobia, a to vznik Starej Švajčiarskej konfederácie na prelome 13. a 14. storočia alebo rozmach reformácie v priebehu 16. storočia.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Politická situácia včasnom a vrcholnom stredoveku

Verdunskou zmluvou bola v roku 843 krajina rozdelená medzi troch synov Ľudovíta I. Pobožného. Horné Burgundsko, ktoré zaberalo západnú časť dnešného Švajčiarska spolu s územím ležiacim medzi Rýnom a Rhônou získal Lotar I. Toto územie je neskôr známe ako Stredná Franská ríša. Východofraskú ríšu resp. neskoršiu Svätú ríšu rímsku, rozprestierajúcu sa na východ od Rýna a severovýchodnej časti Itálie – zahrňujúcu Alamansko dostal Ľudovít II. Nemec. Zvyšné územia známe pod názvom Západofranská ríša boli pod nadvládou Karola II. Lysého (Holého).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Švajčiarsko v neskorom stredoveku

Dejiny stredovekého Švajčiarska sa z ich pohľadu končia začiatkom 14. storočia, kedy obyvatelia tohto regiónu spoja svoje sily v konfederácii na boj proti nepriateľovi. Významnú úlohu od tohto obdobia zohrávali mestá Uri, Schwyz a Unterwalden, ktoré stoja za vznikom nového spoločenstva.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Konfederácia švajčiarskych kantónov

Nezhody medzi cisárom a pápežom v priebehu 13. storočia priaznivo pôsobili na získanie nezávislosti miest a spoločenstiev na území Švajčiarska. Po smrti Bertholda V. z dynastie Zährngerovcov mestá ako Zürich, Bern, Freiburg a Schaffhausen získali štatút slobodného cisárskeho mesta. Neskôr sa k nim pripájajú mestá Uri, Schwyz a Unterwalden, čím je správa vyňatá z rúk miestnej šľachty a daná do rúk panovníka.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »