Dejiny

OBSAH: Dejiny • Cirkevné a kultúrne pomery Názov Bosna sa v stredovekých prameňoch objavuje až od 10. storočia a pôvodne sa vzťahoval len na cent

Read More

Srbsko po roku 1389

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Bitka na Kosovom poli

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Rozpad Dušanovho cárstva

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Cárstvo Štefana Dušana

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Srbsko na ceste k monarchii

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Raška

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More

Cirkevné pomery

OBSAH: Dejiny • Dubrovník • Cirkevné pomery V Chorvátsku sa vytvorila svojrázna duchovná kultúra, ktorá vychádzala z prieniku dvoch tradícií, dos

Read More