Odporúčaná literatúra

OBSAH: Švajčiarsko • Počiatky stredovekého Švajčiarska • Burgundi • Alamani • Kristianizácia v ranom stredoveku • Politická situácia včasnom a vrcholn

Read More

Švajčiarsko

OBSAH: Švajčiarsko • Počiatky stredovekého Švajčiarska • Burgundi • Alamani • Kristianizácia v ranom stredoveku • Politická situácia včasnom a vrcholn

Read More

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Situácia pred príchodom Arabov • Arabská nadvláda na Pyrenejskom polostrove • Córdobský kalifát • Obdobie taifských kráľovstiev (emirátov) • Al

Read More