Franská ríšaZápadná Európa

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Počiatky a vláda MerovejovcovNástup Karolovcov a vláda Karol VeľkéhoNástupcovia Karola VeľkéhoSpráva a spoločnosťOdporúčaná literatúra


BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sťehování narodů. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003.
BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009.
DRŠKA, Václav. Divisiones regni francorum : královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2011.
HÄGERMANN, Dieter. Karel Veliký. Vládce západu. Praha : Prostor, 2002.
JAMES, Edward. Frankové. Praha : Lidové noviny, 1997.
MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.
https://beliana.sav.sk/heslo/karol-velky
https://beliana.sav.sk/heslo/karolovska-renesancia
https://beliana.sav.sk/heslo/karolovske-umenie