Odporúčaná literatúra

KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Islandu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Dejiny európs

Read More

Christianizácia

Väčšina prvých prisťahovalcov na Island boli pohania. V Knihe o zaujatí krajiny sa vyskytujú ojedinele zmienky, že v tomto období sa na ostrove usídli

Read More

Dejiny

Na severe Atlantického oceánu sa nachádza ostrov Island, ktorého dejiny osídlenia začínajú práve v stredoveku. Informácie o tom sú zachytené vo viacer

Read More

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Burgundské kráľovstvo • Burgundské grófstvo • Burgundské vojvodstvo • Burgundsko za vlády vojvodov z dynastie Valois • Prechod pod habsburskú s

Read More

Burgundské vojvodstvo

OBSAH: Burgundské kráľovstvo • Burgundské grófstvo • Burgundské vojvodstvo • Burgundsko za vlády vojvodov z dynastie Valois • Prechod pod habsburskú s

Read More

Burgundské grófstvo 

OBSAH: Burgundské kráľovstvo • Burgundské grófstvo • Burgundské vojvodstvo • Burgundsko za vlády vojvodov z dynastie Valois • Prechod pod habsburskú s

Read More

Burgundské kráľovstvo

OBSAH: Burgundské kráľovstvo • Burgundské grófstvo • Burgundské vojvodstvo • Burgundsko za vlády vojvodov z dynastie Valois • Prechod pod habsburskú s

Read More

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Úvod • Anglosaské kráľovstvá • Vikingské nájazdy • Dobytie Normanmi • Viliam I. Dobyvateľ (1066 – 1087) a jeho synovia Viliam II. a Henrich I.

Read More