Pápežský štát

Pápeži v Avignone

OBSAH: ÚvodSvätá ríša rímska, Veľká schizma, boj o investitúruPočiatky križiackych výprav • Pápežský štát v 12. a 13. storočí • Pápeži v AvignoneZápadná schizmaPápeži v 15. storočí • Odporúčaná literatúra


Francúzsky panovník Filip IV. si presadil, aby sa po krátkom pontifikáte Benedikta XI. (1303 – 1304) stal pápežom francúzsky arcibiskup z Bordeaux Raymond Bertrand de Gotha, ktorý prijal meno Klement V. (1305 – 1314). Podporil francúzskeho kráľa v prenasledovaní templárov a na koncile vo Vienne roku 1312 odobril zrušenie tohto rádu. Pápež sa usídlil od roku 1309 v dominikánskom kláštore v Avignone. Samotné mesto patrilo provensalským grófom. Postupnými prestavbami vzniklo pápežské sídlo, kde pontifikovia sídlili až do roku 1378. Pápeži sa dostali pod silný vplyv francúzskych panovníkov, a preto sa toto obdobie nazýva aj avignonské zajatie pápežov.

Druhým pápežom, ktorý sídlil v Avignone bol Ján XXII. (1316 – 1334). Počas jeho pontifikátu došlo k vyhrotenému konfliktu s cisárom Svätej rímskej ríše Ľudovítom IV. Bavorským (brandenburský markgróf a rímsky kráľ od 1314, cisár od 1328 – 1347) z rodu Wittelsbachovcov. S podporou cisára bol zvolený protipápež Mikuláš V. (1328 – 1330), ktorý sídlil pôvodne v Ríme. Neskôr mesto opustil a napokon prišiel ako kajúcnik pred Jána XXII. do Avignonu. Tu napokon aj zomrel. Spor Ľudovíta IV. Bavorského pretrvával aj počas pontifikátu Benedikta XII. (1334 – 1342) a Klementa VI. (1342 – 1352), ktorí ho vyzývali, aby sa zriekol trónu. Obidvaja pápeži francúzskeho pôvodu z Avignonu vybudovali honosnú pápežskú rezidenciu. Nakoniec sa Klementovi VI. podarilo v roku 1346 presadiť novú voľbu cisára a v nej zvíťazil syn  Jána Luxemburského, ktorý zasadol na trón ako Karol IV.  Ľudovít IV.  Bavorský v nasledujúcom roku zomrel. Luxemburgovci sa  diplomaticky vyhýbali sporom s pápežskou kúriou. Pápež Inocent VI. (1352 – 1362) sa snažil obnoviť moc v pápežskom štáte na Apeninskom polostrove. O návrat do Ríma sa pokúšal Urban V. (1362 – 1370), no napokon sa to tesne pred smrťou podarilo Gregorovi XI. (1370 – 1378).