Slovania do 8. storočiaStredná Európa

Chov zvierat, lov a rybolov

OBSAH: Pôvod a etnogenéza SlovanovPísomné prameneKultúra s keramikou pražského typuVidiecke sídlaPohrebiská a pohrebný rítusPoľnohospodárstvoChov zvierat, lov a rybolovRemesláOdporúčaná literatúra


Slovania v 6. a 7. storočí chovali s obľubou hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy. Hovädzí dobytok sa choval nielen kvôli mäsu alebo mlieku, ale aj ako ťažné zviera. Zvieratá sa pod dozorom pásli voľne v prírode. V zime boli prikrmované senom, bukvicami atď. Medzi pozostatkami domácich zvierat sa našli aj kura domáca, kačice, husi, pes či mačka. Kôň sa využíval na jazdu. Z doterajších analýz zvieracích kostí z archeologických lokalít sa dozvedáme, že divo žijúca zver bola zastúpená pomerne málo. Dominovali medzi ňou jeleň, diviak, srnec a zajac, v menšej miere pratur, zubor, medveď hnedý, los a líška. Tieto zvieratá predstavovali nielen zdroj mäsa, ale aj kožušín, kostí a parožia, ktoré slúžili ako suroviny na ďalšie spracovávanie. Spomedzi vtáctva bol obľúbený holub, bažant a tetrov. Dravé vtáky (sokoly, jastraby, orly atď.) sa využívali na lov, ako o tom svedčia aj umelecké zobrazenia na predmetoch a zmienky v písomných prameňoch.

Dôležitou súčasťou obživy bol rybolov. Dokazujú to nálezy háčikov (Żukowice), ihiel na opravu sietí atď. Z lokality Krakov-Nowa Huta pochádza pravdepodobne závažie na rybársku sieť. Ryby sa solili alebo sušili.