Slovania do 8. storočiaStredná Európa

Pôvod a etnogenéza Slovanov

OBSAH: Pôvod a etnogenéza SlovanovPísomné prameneKultúra s keramikou pražského typuVidiecke sídlaPohrebiská a pohrebný rítusPoľnohospodárstvoChov zvierat, lov a rybolovRemesláOdporúčaná literatúra


Na konci obdobia sťahovania národov sa objavujú Slovania, ktorí ovládli územie strednej, juhovýchodnej a východnej Európy. Dodnes nie je objasnený ich pôvod ani etnogenéza. Na riešení tejto problematiky sa podieľa viacero vedeckých disciplín – história, jazykoveda a predovšetkým archeológia. Avšak proces etnogenézy je zložitý jav. Existuje viacero teórií. Dnes ich možno rozdeliť do piatich skupín:

  • Autochtónna teória – predpokladá, že Slovania boli nositeľmi starších kultúr známych z obdobia praveku, predovšetkým lužickej kultúry popolnicových polí v dobe bronzovej.
  • Biologická kontinuita – predpokladá, že neolitickí roľníci sa postupne prispôsobovali a prevzali rozličné kultúrne prvky a nakoniec sa slovanizovali.
  • Migračná teória – predpokladá, že západní Slovania sa do našej oblasti prisťahovali jednorazovým presunom.
  • Penetračná teória – predpokladá, že západní Slovania sa do našej oblasti prisťahovali postupne.
  • Kolonizačná teória – predpokladá zámerný príchod Slovanov ako kolonistov Germánov, resp. Avarov.

Problematické je aj určenie pravlasti Slovanov. Na túto tému existuje niekoľko názorov. Táto pravlasť sa hľadala na východ od rieky Visla, v povodí Dnepra, medzi riekami Visla a Bug, v povodí Dunaja atď.