BurgundskoZápadná Európa

Burgundské grófstvo 

OBSAH: Burgundské kráľovstvoBurgundské grófstvoBurgundské vojvodstvoBurgundsko za vlády vojvodov z dynastie ValoisPrechod pod habsburskú správuOdporúčaná literatúra


Najzávažnejšie dôsledky malo rozdelenie Franskej ríše Verdunskou zmluvou v roku 843, keď  severozápadná časť pôvodného burgundského územia na západ od rieky Saôny  pripadla Západofranskej ríši pod správou Karola II. Lysého (840 – 877). Práve pre túto časť sa najprv paradoxne zaužívalo  pomenovanie Regnum Burgundiae  z ktorého sa neskôr  vyvinulo Burgundské vojvodstvo. Zvyšná časť Burgundska, na juh od rieky Rhôny od Lyonu až po Arles spolu s oblasťami okolo Ženevy a Besançonu,  prešla pod správu Lothara I.  (843 – 855) a po jeho smrti územie pripadlo jeho najmladšiemu  synovi  Karolovi (855 – 863).

V roku 879 sa  vytvorilo tzv. kráľovstvo Dolného Burgundska (Provensálsko), na čele ktorého stál Boso (879 – 887), gróf z Vienne s hlavným mestom v Arles. V roku 888 bol za kráľa Horného Burgundska zvolený predstaviteľ rodu  Welfovcov Rudolf  I. (888 – 912), ktorý sa snažil rozšíriť svoj vplyv aj na územie Lotrinska, ale tam narazil na politické záujmy Východofranskej ríše. Keďže sa správa kráľovstva nedelila podľa franského zvyku medzi synov panovníka, ale uprednostnili  vládu najstaršieho syna, po Rudolfovi I. sa na tróne vystriedali jeho potomkovia. Rudolf  II. (912 – 937) udržoval priateľské vzťahy s nemeckým kráľom Henrichom I. Vtáčnikom a  v roku 933 zjednotil Dolné a Horné burgundské kráľovstvo, pričom sa pre neho začalo používať aj pomenovanie tzv. Arelatské kráľovstvo (Regnum Arelatense), s hlavným mestom v Arles. Na trón nastúpili ešte dvaja burgundskí panovníci:  Konrád II. (937 – 993) a Rudolf  III. (993 – 1032), ktorým priama dedičná línia kráľovskej dynastie vymrela.  Dlhé obdobia vlády burgundských kráľov síce zabezpečili krajine relatívnu vnútornú stabilitu, opierajúc sa predovšetkým o podporu miestnych kláštorov (Saint-Maurice, Lausanne, Saint-André-le-bas), a biskupstiev (Vienne, Lyon)  ale v blízkosti silných susedov sa nepodarilo výraznejšie presadiť vlastné záujmy mimo hraníc kráľovstva.

Za dediča Rudolf  III. pôvodne uznal svojho synovca cisára Henricha II. Ten ale zomrel skôr ako Rudolf, preto po jeho smrti,  v zmysle zmluvy o nástupníctve, dohodnutej v roku 1016 v Štrasburgu,  ešte medzi Henrichom II. a Rudolfom III.,  vzniesol nárok na trón cisár Konrád II. (1024 – 1039) a v roku 1033  sa nechal korunovať  za nového burgundského kráľa. O burgundský trón prejavil záujem aj  Rudolfov príbuzný Odo, gróf zo Champagne a Blois. Zdá sa, že domáca šľachta a duchovenstvo sa s myšlienkou burgundského kráľovstva nestotožnila natoľko, aby sa aktívne snažila postaviť vlastného kandidáta na trón proti záujemcom spoza hraníc. Odo svoje nároky na trón nepresadil a územie kráľovstva bolo začlenené pod správu ríše. Titul burgundského kráľa oficiálne patril cisárovi Svätej rímskej ríše, ale len niekoľko z nich sa nechalo korunovať. Medzi korunovaných patrí cisár Fridrich Barbarossa, ktorý  si v roku 1156 zobral za manželku dedičku burgundského grófa Renauda (Rainalda) III. Za podpory arcibiskupa z Besançonu Fridrich najskôr ustanovil samostatného cisárskeho legáta, ktorý mal zastupovať jeho záujmy v kráľovstve a v roku 1178 sa  nechal arcibiskupom  korunovať v katedrále v Arles.

Ako posledný cisár sa nechal v Arles v roku 1365 korunovať za burgundského kráľa cisár a český kráľ Karol IV. Zároveň ustanovil následníka francúzskeho trónu za cisárskeho vikára v Dauphiné (provincia pripadla  v roku 1349  Francúzsku), aby v mene cisára spravoval toto územie, čím Arelatské kráľovstvo v podstate prestalo existovať. Kráľovský titul si cisári vo svojej titulatúre oficiálne ponechali až do rozpadu Svätej rímskej ríše v roku 1806 spolu s ríšskym úradom arcikancelára Burgundska alebo Arelatského kráľovstva pre arcibiskupa z Trevíra, ktorý v roku 1041 vytvoril cisár Henrich III. pôvodne pre arcibiskupa z Besançonu.

Na konci 10. storočia sa na západe zjednoteného burgundského kráľovstva začalo vytvárať Burgundské grófstvo (Franche Comté de Bourgogne; Freigrafschaft Burgund). Prvým burgundským grófom sa v roku 982  stal Oto Viliam,  gróf z Mâconu s rezidenciou v Dole, ale jeho vplyv sa obmedzil len na východ od rieky Saôny, po hranice burgundského vojvodstva, kde sa presadili  záujmy začínajúcej kapetovskej dynastie.  Vďaka obchodným cestám, ktoré cez horské priesmyky križovali pohorie Jura a výnosnej ťažbe soli, grófstvo prosperovalo. Snaha grófov o vymanenie sa spod vplyvu ríše nebola úspešná.  V 13. storočí sa o toto územie začalo viac zaujímať aj  Francúzske kráľovstvo. Posledný burgundský gróf Oto IV. (†1303) pod tlakom okolnosti, najmä veľkých dlhov,  dohodol pre svoju dcéru Janu sobáš so synom francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného  s Filipom z Potiers, z ktorého  sa neskôr stal francúzsky kráľ Filip V.  Ešte v roku 1295 ustanovil Oto IV. francúzskeho kráľa Filipa IV. za formálneho správcu dcérinho vena – Burgundského grófstva.  Dcéru Filipa V. a dedičku grófstva si v roku 1330 vzal za manželku  burgundský vojvoda  Odo IV. (1315 – 1349), čím formálne zjednotil obe časti Burgundska, ale grófstvo naďalej  zostalo lénom ríše.  Od Francúzskeho kráľovstva sa oficiálne oddelilo až zmluvou v Senlis podpísanou v roku 1493 medzi francúzskym kráľom Karolom VIII. a Maximiliánom  Habsburským.