Odporúčaná literatúra

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Remeslá

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Chov zvierat, lov a rybolov

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Poľnohospodárstvo

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Vidiecke sídla

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Písomné pramene

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More

Pôvod a etnogenéza Slovanov

OBSAH: Pôvod a etnogenéza Slovanov • Písomné pramene • Kultúra s keramikou pražského typu • Vidiecke sídla • Pohrebiská a pohrebný rítus • Poľnohospod

Read More