Cirkevné pomery

OBSAH: Dejiny • Dubrovník • Cirkevné pomery V Chorvátsku sa vytvorila svojrázna duchovná kultúra, ktorá vychádzala z prieniku dvoch tradícií, dos

Read More

Dubrovník

OBSAH: Dejiny • Dubrovník • Cirkevné pomery Významné autonómne postavenie na Balkáne dlhodobo zastávali dalmátske pobrežné mestá, najmä Dubrovník

Read More

Dejiny

OBSAH: Dejiny • Dubrovník • Cirkevné pomery Keď začali v druhej polovici 6. storočia prenikať k severnému a východnému dalmátskemu pobrežiu Jadra

Read More