Odporúčaná literatúra

OBSAH: Geografické, časové a terminologické súvislosti • Počiatky stredoveku a formovania stredovekých štátov • Valasi/Rumuni medzi 12. a 15. storočím

Read More

Dejiny

OBSAH: Dejiny • Cirkevné a kultúrne pomery Názov Bosna sa v stredovekých prameňoch objavuje až od 10. storočia a pôvodne sa vzťahoval len na cent

Read More

Srbsko po roku 1389

OBSAH: Raška • Srbsko na ceste k monarchii • Cárstvo Štefana Dušana • Rozpad Dušanovho cárstva • Bitka na Kosovom poli • Srbsko po roku 1389 • Sv. Sáv

Read More