Stredná EurópaSvätá ríša rímska

Odporúčaná literatúra

OBSAH: DejinySpoločnosť, hospodárstvo, kultúra • Odporúčaná literatúra


BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009.

BLOCH, Marc. Feudální společnost. Praha: Argo, 2010.

DRŠKA, Václav – PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2004.

DRŠKA, Václav – SUCHÁNEK, Drahomír. Církevní dějiny. Antika a středověk. Praha : Grada Publishing, 2013.

KRIEGER, Karl-Friedrich. Habsburgové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415 – 1493). Praha : Argo, 2003.

MAYER, Hans Eberhard. Dejiny křížových výprav. Praha : Argo, 2014.

LE GOFF, Jacques (ed.). Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002.

LE GOFF, Jacques (ed.). Muži a ženy středověku. Praha : Vyšehrad, 2013.

MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.

MÜLLER, Helmut et al. Dějiny Německa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995.

OPLL, Ferdinand. Fridrich Barbarossa – císař a rytíř. Praha – Litomyšl, Paseka, 2001.

RAPP, Francis. Svatá říše Římská národa Německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha, Litomyšl : Paseka, 2007.

SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav. Církevní dějiny. Antika a středověk. Praha : Grada, 2013.

ZIMÁK, Alexandr. Hanza – obrazy z dějin severského námořního obchodu. Praha : Libri, 2002.

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich