Počiatky križiackych výprav

OBSAH: Úvod • Svätá ríša rímska, Veľká schizma, boj o investitúru • Počiatky križiackych výprav • Pápežský štát v 12. a 13. storočí • Pápeži v Avignon

Read More

Dejiny

Na severe Atlantického oceánu sa nachádza ostrov Island, ktorého dejiny osídlenia začínajú práve v stredoveku. Informácie o tom sú zachytené vo viacer

Read More