Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE DŇA 24. NOVEMBRA 2022

  Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. 11. 2022. Pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda budú prezentovať bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii v učebni č. 324 na Štefánikovej ulici 67. Tešíme sa na vašu účasť!  

 • Workshop Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: Rozlišovanie a vzájomné vzťahy

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (sekcia náboženskej výchovy) a Česká křesťanská akademie srdečne pozývajú  v rámci cyklu dialógov Náboženstvo a etika v škole a mimo školu na workshop s názvom Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: Rozlišovanie a vzájomné vzťahy. Podujatie sa uskutoční v priestoroch UPC Pavla Straussa dňa 30. novembra 2022 od […]

 • Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  Oddelenie medzinárodných vzťahov UKF v Nitre v spolupráci s dekanátom FF UKF v Nitre organizuje Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Termín: 17. október 2022 1. seminár: 9.15 hod., Hodžova 1, Akropola, 2. seminár: 13.00 hod., B. Slančíkovej 1, miestnosť B-106. Predpokladaný čas trvania jedného seminára je 45 minút aj s diskusiou. […]

 • Stretnutie študentov 1. ročníka s tútorom

  Informačné stretnutie študentov 1. ročníka študijného programu náboženská výchova s tútorom bude 13.09.2022 (utorok) o 11:00 v miestnosti Š 123 (Štefánikova trieda).Kontakt na tútora: pkondrla@ukf.sk     doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla – tútor

 • Zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  Milí študenti študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), uchádzači o štúdium a absolventi, oznamujeme Vám, že od 1. júla 2022 platí zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedra náboženských štúdií sa spojili pod jedno pracovisko s názvom Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva […]

 • Cyrilo-metodské putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre  spoluorganizovali v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra a Biskupským úradom v Nitre v rámci slávností Nitra, milá Nitra 2022 dňa 4. júla 2022 tradičné Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. […]

 • Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Łódźi (Poľsko)

  Kolega Martin Husár sa zúčastnil prednáškového online vystúpenia na medzinárodnej vedeckej konferencii „The 7th Scientific Conference Faces of War – Tools of War, Łódź, June 9-10, 2022, Poland”, ktorú organizoval Historický ústav Łódzkej univerzity (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, u. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź). Na konferencii kolega prezentoval v spoluatorstve so Silviom Ionom Oţom (Národné […]

 • O sv. Konštantínovi a Metodovi na byzantskom panovníckom dvore na prednáške v Olomouci (ČR)

  Náš kolega Martin Husár sa v dňoch 25. až 29. apríla 2022 zúčastnil Erasmus plus stáže na Katedre histórie (v Sekcii archeológie) Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kolega sa počas svojej stáže zameral na vo výmenu skúseností v pedagogickom procese, tréningovú účasť na prednáškových a seminárnych kurzoch katedry a na nadviazanie výhľadovej budúcej vedeckej […]

 • Združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda obdržalo certifikát

  Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda predstavuje komplexnú kultúrnu a turistickú ponuku v priestore strednej, južnej a východnej Európy. V súčasnej dobe je intenzívne budovaná v Českej, Slovenskej republike a Bulharsku. Kultúrna cesta je zameraná na podporu kultúrneho turizmu a pútnického turizmu. Jej obsahom je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Metoda spolupatrónov Európy, zjednocujúci […]

 • Slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda v Thessalonikách

  Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v Grécku pripomína 11. mája. Mesto Thessaloniki v spolupráci s Aristotelovou univerzitou a Bulharskou akadémiou vied zorganizovalo v dňoch  9. – 11. 5. 2022 viacero podujatí. Jedným z nich bola aj medzinárodná konferencia „The Thessalonian brothers Saints Cyril and Methodius and their contribution to the development of the European culture“, na ktorej  bol prezentovaný príspevok […]

 • Staršie články Viac článkov...