Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra

web: www.ukm.ff.ukf.sk
e-mail: ukm@ukf.sk

Riaditeľ:
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail: pivanic@ukf.sk
Vedeckovýskumní pracovníci:
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail:mhetenyi@ukf.sk
Mgr. Martin Husár, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail: mhusar@ukf.sk
Sekretariát:
Jaroslava Kóňová Tel.: 037/6408464 e-mail: jkonova@ukf.sk