Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra

web: www.ukm.ff.ukf.sk
e-mail: ukm@ukf.sk

Riaditeľ:
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail: pivanic@ukf.sk
Pracovníci:  
prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail:mhetenyi@ukf.sk
doc. Martin Husár, PhD. Tel.: 037/6408503 e-mail: mhusar@ukf.sk
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.

Tel.: 037/6408490

Tel.: 037/6408490

Tel.: 037/6408490

e-mail:ablascikova@ukf.sk

e-mail:lhlad@ukf.sk

e-mail:pkondrla@ukf.sk

Sekretariát:
Mgr. Janka Špacírová Tel.: 037/6408464 e-mail:jspacirova@ukf.sk