Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Nitra, milá Nitra 2024

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre aj tento rok aktívne prispela viacerými podujatiami do programu  tradičných slávností „Nitra, milá Nitra 2024“, ktoré sa konali pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda. V spolupráci s Mestom Nitra sa v predvečer slávností 4. júla 2024 v nitrianskej synagóge za prítomnosti dekana Filozofickej fakulty Martina Hetényiho uskutočnila vernisáž výstavy „Cyrilo-metodská cesta v obrazoch“, na ktorej boli […]

 • Medzinárodná vedecká konferencia Kreťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť

  Dňa 17. apríla 2024 sa v priestoroch Kňazského seminára v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť. Záštitu nad konferenciou prevzali mons. prof. Viliam Judák, PhD. – nitriansky biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. – rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia bola výstupom projektu APVV 22 – 0204 Religiozita […]

 • Stretnutie Európskeho fóra pre náboženskú výchovu v školách

  V dňoch 3. – 7. apríla 2024 sa v Poprade konalo stretnutie členov Európskeho fóra pre náboženskú výchovu v školách. Témou stretnutia bolo spoločné uvažovanie o odolnosti a kresťanskej nádeji. Prednášok a diskusií o potenciáli náboženskej výchovy byť stimulom v čase krízy sa zúčastnili zástupcovia z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Španielska, Talianska, Slovinska […]

 • Stáž a prednáška v Národnom múzeu rumunskej histórie v Bukurešti

  V dňoch 7. až 13. apríla 2024 náš kolega, Martin Husár, absolvoval pracovnú cestu (Erasmus plus stáž) do Národného múza rumunskej histórie v Bukurešti.  Ciele a aktivity danej mobility spočívali najmä v pokračujúcom spracovávaní a dokumentácii stredovekých chladných zbraní a nášľapných ježkov spomínaného múzea, návštevy jeho knižnice i v príprave budúcich publikačných výstupov s dotknutým […]

 • 2 workshopy s profesorom Khanom

  V dňoch 5. 3. a 7.3. 2024 sa v UPC Pavla Straussa konali prednášky a spojené s worshopom. Hosťom bol prof. Abrahim Habibulla KHAN, PhD., Dr. h. c.  z Faculty of Divinity at Trinity College, University of Toronto, Kanada. 5.3. bola téma zameraná na čistotu srdca. V prednáške Kierkegaard, the Girl, and her Money: Having a […]

 • Úspešné kolo ŠVOUČ

  Dňa 26.03. sa konalo katedrové kolo ŠVOUČ v sekcii Inovatívne prístupy k náboženskej výchove. Výsledky: 1. miesto – Bc. Lucia Bieliková 2. miesto – Paulína Forgáčová 3. miesto – Natália Geršičová 3. miesto – Bc. Lenka Geršičová Úspešným študentkám gratulujeme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť, pomoc s organizácou a vytvorenie priateľského prostredia. Fotogaléria

 • Inovatívne prístupy k náboženskej výchove

  Pozývame vás na katedrové kolo ŠVOUČ, ktoré sa bude konať 25.03.2024 v UPC P. Straussa od 9:00.  

 • Pozvánka na prednášku spojenú s workshopom

  Pozývame Vás na prednášku KIERKEGAARD, THE GIRL, AND HER MONEY: HAVING A PURE HEART UPC, 5.2. 2024 o 9:15 Prednáša: prof. Abrahim Habibulla KHAN, PhD., Dr. h. c.

 • Deň otvorených dverí 22. 2. 2024

  Dňa 22. 2. 2022 sa uskutoční Univerzitný deň otvorených dverí v budove Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Ul. Boženy Slančíkovej 1 . https://ff.ukf.sk/dod-ff-ukf-v-nitre/ Srdečne vás pozývame!

 • Ďalší úspešný ročník Zimnej školy filozofie výchovy

  Štvrtý ročník Zimnej školy filozofie výchovy 2024 V týždni od 29. januára do 2. februára zorganizovala Pedagogická sekcia Českej kresťanskej akadémie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína v Nitre a Vyššia odborná škola sociálno-pedagogická a teologická JABOK ďalší, v poradí už štvrtý ročník medzinárodnej Zimnej školy filozofie výchovy. Tento rok podujatie okrem univerzitných študentov a pedagógov oslovilo aj gymnazistov z Biskupského gymnázia v Českých Budějoviciach, […]

 • Staršie články Viac článkov...