Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Druhé česko-slovenské putovanie Skalka – Velehrad

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na 2. česko-slovenské putovanie po trase Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2020.

 • Cyrilo-metodské putovanie po štvrtýkrát

  Svätí Cyril a Metod sú symbolmi základných hodnôt európskej civilizácie – kresťanstva, vzdelávania a dialógu medzi kultúrami a národmi. Aj tento rok sa napriek opatreniam v dôsledku pandémie konalo tradičné podujatie Nitra, milá Nitra, ktorým si mesto Nitra pripomína patrónov Európy. Už v sobotu 4. júla 2020 dopoludnia pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína […]

 • Sv. Konštantín-Cyril a Metod v Sobotných reflexiách na Rádiu Slovensko

  V sobotu 8. februára 2020 o 20:05 boli vysielané Sobotné reflexie na Rádiu Slovensko, ktorých témou boli Solúnski bratia, sv. Konštantín-Cyril a Metod. Diskusie sa, popri J. E. Mons. Františkovi Rábekovi, rímskokatolíckom biskupovi a vojenskom ordinárovi OS a OZ SR, zúčastnil i náš kolega, Mgr. Martin Husár, PhD. Uvedenú reláciu moderoval redaktor Matej Gašparovič. Diskutujúci […]

 • Konferencia Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu s názvom CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA AKO SPÁJAJÚCI FENOMÉN, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. a 3. 7. 2020 v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda  v Nitre. Návratka CM Cyrilometodská tradícia – ideový zámer konferencie

 • Cesta na Veľkú Moravu

  Na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 11. 12. 2019 uskutočnilo predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou. Vzniklo zo spolupráce Starého Divadla Karola Spišáka v Nitre a dvoch pracovísk už spomínanej fakulty a univerzity – Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedry histórie. Podujatie sa tiež odohralo v rámci projektu „Európsky stredovek interaktívne“, ktorý […]

 • Výskum historických ciest v interdisciplinárnom kontexte

  V Centre dopravného výskumu v Brne sa v dňoch 21. až 22. novembra 2019 konala už štvrtá konferencia pod názvom Výskum historických ciest v interdisciplinárnom kontexte. Cieľom medzinárodného vedeckého podujatia bolo predstaviť  výskum problematiky historických ciest v širokom spektre výskumných metód, ktoré poskytuje súčasná veda. Jednotlivé príspevky boli zamerané na archeológiu, históriu, geografiu, geológiu, geoinformatiku, informačne technológie a […]

 • Každodenný život v stredovekom Uhorsku

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na workshop s názvom Každodenný život v stredovekom Uhorsku, ktorý sa uskutoční dňa 19. 11. 2019 v rámci projektu KEGA č. 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne. Na podujatí vystúpia poprední slovenskí odborníci na obdobie stredoveku. HD plagát FINAL

 • Zo septembrových aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre úzko spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Obidve inštitúcie sú členmi rovnomenného združenia. Európske kultúrne cesty sú nadnárodné kultúrne siete, ktoré prechádzajú najmenej troma partnerskými krajinami. Chránia a propagujú nadnárodné dedičstvo. Keďže zmyslom kreovania kultúrnych ciest je podpora a ochrana dedičstva zo strany viacerých krajín, […]

 • Konferencia „Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, 7. – 8. október 2019.“

  V dňoch 7. až 8. októbra 2019 sa na Univerzite Konštantína uskutoční konferencia: „Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom“. Konferencia bude pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky na Slovensku a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre​. Spoluorganizátorom daného podujatia je i Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda […]

 • Účasť na konferencii „Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period. Sanok, 27-29 September 2019“

  Náš kolega, Mgr. Martin Husár, PhD., sa aktívne zúčastnil konferencie „Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period, Sanok, 27-29 September 2019“, ktorú organizovalo niekoľko poľských inštitúcií pôsobiacich na poli muzeológie a archeológie: Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego […]

 • Staršie články Viac článkov...