Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. 11. 2022. Pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda budú prezentovať bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii v učebni č. 324 na Štefánikovej ulici 67.

Tešíme sa na vašu účasť!