Otváracie (úradné) hodiny:
Streda : 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h

Pozor! Zmena otváracích hodín vyhradená!

Poskytované služby :
– informačno-konzultačné
– bibliografické

Niekoľko slov o nás:
Čiastková knižnica Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vznikla v roku 2007 ako súčasť Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Získavanie knižničného fondu sa realizuje rôznymi spôsobmi. Konkrétne nákupom, výmenou, darmi a digitalizovaním. Čitatelia majú prístup ku všetkým publikáciám voľne. Knižné publikácie sa požičiavajú len prezenčne. V súčasnosti sa nové prírastky spracovávajú počítačovo a ukladajú do databázy, ktorá je k dispozícii na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.

Knihovník: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Adresa: Štefánikova 67, č. d. 124
*tel. : +42137/ 6408503
e-mail: pivanic@ukf.sk

Uvítame knižné dary.