Katedrové kolo ŠVOUČ v sekcii náboženská výchova sa uskutoční
v stredu 29.3.2023 od 9.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre (Drážovská 4).

Srdečne pozývame.