Oddelenie medzinárodných vzťahov UKF v Nitre v spolupráci s dekanátom FF UKF v Nitre organizuje Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Termín:

17. október 2022
1. seminár: 9.15 hod., Hodžova 1, Akropola,
2. seminár: 13.00 hod., B. Slančíkovej 1, miestnosť B-106.

Predpokladaný čas trvania jedného seminára je 45 minút aj s diskusiou.

Informácie o Erasmus+ mobility v AR 2022/2023:

https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/5295-prihlaste-sa-na-erasmus-mobilitu-v-ar-2022-2023?highlight=WyJlcmFzbXVzIl0=