Dňa 15. februára 2019 doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. navštívili Univerzitu Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa sa zúčastnili pracovného stretnutia s rektorom univerzity  prof. Nikolom Jankulovskim. Na rokovaní bol prítomný aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónskej republike Henrich Markuš a riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje prof. Maja Jakimovska – Tošič. Prodekan Filozofickej fakulty doc. Martin Hetényi prevzal z rúk rektora Ďakovný list, ktorý bol udelený Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti výročia 50 rokov medzinárodného semináru macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry za doterajšiu spoluprácu v oblasti organizácie spoločných konferencií a publikačných výstupov. Rektor Jankulovski vyjadril presvedčenie, že táto plodná a žičlivá inštitucionálna spolupráca bude pokračovať naďalej. Následne sa v priestoroch rektorátu uskutočnila slávnostná promócia publikácie Culture in Transition Countries, ktorá je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje.

Autor: Martin Hetényi

52153164_2113025678787731_7130441744893607936_o

52109794_2113025792121053_4408210422360965120_o51907566_1404636246339987_4260768709099913216_o52522642_1404635826340029_6943976362508025856_o