Martin Hetényi Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1939 – 1945