Dňa 29.03. 2023 sa konalo katedrové kolo ŠVOUČ pod záštitou UKM FF UKF s nasledujúcimi výsledkami:

 

  1. miesto: Katrína Oráviková
  2. miesto: Františka Moravcová
  3. miesto: Natália Geršičová

 

Všetkým prezentujúcim študentkám ďakujeme za ich aktívnu účasť a podnetné vystúpenia.

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave a organizácii celého podujatia.

 

Fotogaléria: https://www.facebook.com/NVFFUKF/