Informačné stretnutie študentov 1. ročníka študijného programu náboženská výchova s tútorom bude 13.09.2022 (utorok) o 11:00 v miestnosti Š 123 (Štefánikova trieda).
Kontakt na tútora: pkondrla@ukf.sk

 

 

doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla – tútor