Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na 2. česko-slovenské putovanie po trase Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2020.