Dubrovník

OBSAH: Dejiny • Dubrovník • Cirkevné pomery Významné autonómne postavenie na Balkáne dlhodobo zastávali dalmátske pobrežné mestá, najmä Dubrovník

Read More