Odporúčaná literatúra

OBSAH: Rakúsko v 8. – 10. storočí • Rakúsko v rukách Babenbergov • Spory o babenberské dedičstvo • Konsolidácia krajiny pod vládou Habsburgovcov • Odp

Read More