Odporúčaná literatúra

OBSAH: Dejiny • Spoločnosť, hospodárstvo, kultúra • Odporúčaná literatúra BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009. B

Read More

Dejiny

OBSAH: Dejiny • Spoločnosť, hospodárstvo, kultúra • Odporúčaná literatúra Svätá ríša rímska (Sacrum Imperium Romanum alebo Sacrum Romanum Imperiu

Read More

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Poľsko do konca 9. storočia • Piatsovci • Ľudovít I. Veľký z Anjou • Bezvládie 1382 - 1384 • Únia s Litvou • Spoločnosť • Správa • Cirkevná spr

Read More

Architektúra a umenie

OBSAH: Poľsko do konca 9. storočia • Piatsovci • Ľudovít I. Veľký z Anjou • Bezvládie 1382 - 1384 • Únia s Litvou • Spoločnosť • Správa • Cirkevná spr

Read More

Obchod

OBSAH: Poľsko do konca 9. storočia • Piatsovci • Ľudovít I. Veľký z Anjou • Bezvládie 1382 - 1384 • Únia s Litvou • Spoločnosť • Správa • Cirkevná spr

Read More

Baníctvo a remeslá

OBSAH: Poľsko do konca 9. storočia • Piatsovci • Ľudovít I. Veľký z Anjou • Bezvládie 1382 - 1384 • Únia s Litvou • Spoločnosť • Správa • Cirkevná spr

Read More

Pohrebiská

OBSAH: Poľsko do konca 9. storočia • Piatsovci • Ľudovít I. Veľký z Anjou • Bezvládie 1382 - 1384 • Únia s Litvou • Spoločnosť • Správa • Cirkevná spr

Read More