ByzanciaObnova a zánik Byzancie

Expanzia Turkov v Malej Ázii

OBSAH: Michal PalaiogosExpanzia Turkov v Malej ÁziiKríza byzantského štátuPočiatky expanzie Osmanov na BalkáneBitka na Kosovom poliOsmanská expanzia za sultána BajazidaDruhá fáza osmanskej expanzie na BalkáneCirkevná únia vo FlorenciiKrižiacka výprava proti Turkom (1443/1444)Zánik Byzantskej ríšeDobytie Konštantínopola


Na sklonku 13. storočia ovládli Mongoli územie dnešného Iránu a následne si podrobiil zvyšky niekdajšieho sultanátu seldžuckých Turkov vo východnej časti Malej Ázie. S mongolským tlakom na západ úzko súvisela veľká migrácia tureckých kmeňov najmä z centrálnej Ázie do Iránu a východnej Anatólie, ktorá začala niekedy v 60. rokoch 13. storočia. Jednotlivé skupiny Turkov zaujali veľkú časť Malej Ázie a postupne začali vytvárať vlastné politické útvary zvané bejliky. Podľa neskorších správ ich existovalo až osemnásť. Z nich najvýznamnejšie predstavovali Karaman v Kilikii, Aydin v oblasti Lýdie, Menteše v Karii pri južnom pobreží Egejského mora, Hamid v Pisídii okolo dnešnej Antalye a Germiyan vo Frýgii.

Postupne sa však najrozpínavejším z nich stal osmanský bejlik, ktorý sa rozprestieral od rieky Sangarios (turecky Sakarya) až k Paflagónii. Jeho jadro ležalo v oblasti starovekej a neskôr byzantskej Bithýnie. O počiatkoch osmanského bejliku veľa správ nemáme. Jeho zakladateľom bol Osman, syn Ertoğrula, ktorý sa vyhlásil za samostatného vládcu v Karacahisare (pravdepodobne niekdajšej byzantskej Malagine) na dolnom toku rieky Sangarios. Osmanský bejlik ťažil zo svojej výhodnej polohy. Rozkladal sa okolo strategickej cesty, ktorá odpradávna spájala európske provincie Byzancie s centrálnou Áziou a Sýriou. Stúpenci Osmana a jeho nasledovníkov sa formovali z rôznych skupín nomádskych Turkov, ktorých lákala nová zem a expanzia, ale v neposlednomo rade aj kresťanov. Dôležitú vrstvu v tureckých bejlikoch predstavovali gaziovia, teda boží bojovníci, ktorých cieľom bola neustála vojna za rozširovanie islamu. Gaziovia sa organizovali v početných bratstvách, ktoré sa riadili zvláštnym kódexom cti (futuwwa). V bratstvách sa takisto združovali remeselníci a obchodníci, ktorí okrem ekonomickej stránky vyvíjali aj charitatívnu činnosť podporovanú miestnymi bejmi.