AnglickoZápadná Európa

Nástup Tudorovcov – Henrich VII.  (1485 – 1509)

OBSAH: ÚvodAnglosaské kráľovstváVikingské nájazdyDobytie NormanmiViliam I. Dobyvateľ (1066 – 1087) a jeho synovia Viliam II. a Henrich I.Občianska vojna na Britských ostrovoch a nástup Plantagenetovskej dynastieHenrich II. (1154 – 1189) a Richard I. (1189 – 1199)Ján Bezzemok (1199 – 1216)Henrich III. (1216/1227 – 1272)Eduard I. (1272 – 1307)Eduard II. (1307 – 1327)Eduard III. (1327 – 1377)Richard II. (1377 – 1399)Henrich IV. (1399 – 1413) a Henrich V. (1413 – 1422)Vojny ruží (1455 – 1485)Nástup Tudorovcov – Henrich VII. (1485 – 1509)Spoločnosť, hospodárstvo a kultúra na Britských ostrovochOdporúčaná literatúra


Na začiatku novembra zvolal Henrich do Westminsterského paláca zasadnutie svojho prvého parlamentu. V prejave vzniesol formálne nárok na anglickú korunu odvolávajúc sa nielen na Božiu prozreteľnosť, ktorá sa prejavila víťazstvom pri Bosworthe, ale aj dedičným právom, akokoľvek bol jeho nárok diskutabilný. Svoju vládu oficiálne začal 21. 8.1485,  teda deň pred bitkou na Bosworth Field, čo mu umožnilo vzniesť oficiálne obvinenie Richarda a jeho prívržencov zo vzbury proti kráľovi.  Nechal zrušiť aj platnosť Titulus Regius, ktorým bolo manželstvo Eduarda IV. vyhlásené za neplatné.  Svadba Henricha s  Eduardovou najstaršou dcérou Alžbetou Yorkovou  sa uskutočnila až v januári 1486.  Je pravdepodobnejšie, že dôvod, prečo Henrich niekoľko mesiacov po bitke pri Bosworthe čakal so sobášom s Alžbetou nebola skutočnosť, či náhodou nebola tehotná s Richardom, svojím strýkom, ale aby sa Henrichov nástup na trón bezprostredne nespájal so sobášom s Yorkovskou princeznou. Keď sa v septembri 1486 narodil prvý syn, výber jeho mena Artúr mal naznačiť návrat Camelotu a vládu  právoplatného kráľa.

Henrich sa predovšetkým snažil o zvýšenie kráľovskej autority a zabezpečenie Tudorovskej dynastie na anglickom tróne. V Anglicku sa stále nachádzalo dostatočné množstvo Yorkovských dedičov, ktorí sa mohli uchádzať o anglický trón.  Ako prvý sa o svoje údajné právo prihlásil Lambert Simnel, ktorý o sebe tvrdil, že je synovec Eduarda IV. a Richarda III., syn vojvodu z Clarence, Eduard, gróf z Warwicku. Skutočný  Eduard, gróf  z Warwicku bol od roku 1485 držaný v Toweri. Potom, čo Henrich VII. Simnela a ďalšieho Richardovho synovca grófa z Lincolnu, ktorý ho podporoval, porazil v bitke pri Stoke (16.6.1487)  Henrich prezentoval skutočného grófa z Warwicku verejnosti.

V roku 1491 vzniesol na anglický trón nárok jeden zo stratených synov Eduarda IV. Richard. vojvoda z Yorku. V skutočnosti  išlo o Perkina Warbecka, ktorému sa podarilo získať podporu poslednej manželky burgundského vojvodu Margaréty, Eduardovej sestry spolu s niekoľkými inými vládcami, vrátane francúzskeho kráľa Karola VIII. a škótskeho kráľa Jakuba IV. Warbeck bol v auguste 1497 chytený a spolu s grófom z Warwicku v roku 1499 popravený. Lambet Simnel do konca života slúžil v kráľovskom paláci.

Nový anglický kráľ nemal na kráľovské remeslo žiadnu prípravu ani výchovu. Jeho osobná vláda bola poznačená všeobecnou nedôverou k druhým. Nebol viazaný žiadnou tradíciou predchádzajúceho  a zastával názor, šľachta má slúžiť monarchii.  Preto sa snažil na kráľovskom dvore sústrediť zástupcov nižšej šľachty. Aby zabezpečil podriadenosť šľachty rozhodol  sa menovať do kráľovských úradov a domácnosti predstaviteľov nižšej šľachty (gentry). Chcel krajine vládnuť z dvora. Za dôležité považoval schopnosti, lojalitu a dobrú službu bez ohľadu na spoločenské postavenie a pôvod. O zásadných veciach rozhodol kráľ sám  alebo len s malým okruhom dôverníkov. Kráľ podľa všetkého nevytvoril samostatné inštitúcie, ale kráľovskí úradníci sa pravidelne stretávali vo Westminsterskom paláci v miestnosti so stropom ozdobeným hviezdami, podľa ktorej sa nazývala Hviezdna komora (Star Chamber). V tejto miestnosti sa stretávala kráľovská rada a zasadal tu aj špeciálny súd (Council Learned). Henrich skonsolidoval  kráľovské financie, pričom sa snažil vyťažiť maximum  zo všetkých možných kráľovských príjmov,  vrátane feudálnych práv a rôznych pokút. Podporoval rozvoj anglického medzinárodného obchodu v Pobaltí a aj v oblasti Stredomoria. V 90. rokoch 15. storočia uzavrel niekoľko dôležitých obchodných zmlúv s Dánskom a Nizozemskými provinciami.

Henrich sa veľmi neangažoval v zahraničí. Jeho pokus o inváziu do Francúzska skončil podpisom mieru s Karolom VIII. v Etaples  (1492).  Rýchlo si uvedomil  potenciál španielskych kolónií v zámorí a  v roku 1501 sa mu zmluvou z Medina del Campo podarilo zabezpečiť pre syna Artúra výhodný sobáš s dcérou Izabely Kastílskej a Ferdinanda Aragónskeho Katarínou Aragónskou. O dva roky neskôr v roku 1503 dohodol zmluvou v Aytone svadbu staršej dcéry Margaréty a škótskeho kráľa Jakuba IV., vďaka čomu  sa predstavitelia Stuartovskej dynastie o storočie neskôr dostali na anglický trón. Smrť dediča trónu v roku 1502 a o rok neskôr aj kráľovnej Alžbety zvýšili  jeho obavy o bezpečnosť dynastie. Uvažoval najskôr o vlastnom sobáši, ale v snahe nestratiť španielske veno svojej nevesty chcel dohodnúť sobáš Kataríny Aragónskej s dedičom trónu Henrichom,  ktorého kráľ povýšil na  vojvodu z Yorku. Neskôr si toto spojenie rozmyslel a Henrich  sa s Katarínou oženil až po otcovej smrti v roku 1509.