AnglickoZápadná Európa

Anglosaské kráľovstvá

OBSAH: ÚvodAnglosaské kráľovstváVikingské nájazdyDobytie NormanmiViliam I. Dobyvateľ (1066 – 1087) a jeho synovia Viliam II. a Henrich I.Občianska vojna na Britských ostrovoch a nástup Plantagenetovskej dynastieHenrich II. (1154 – 1189) a Richard I. (1189 – 1199)Ján Bezzemok (1199 – 1216)Henrich III. (1216/1227 – 1272)Eduard I. (1272 – 1307)Eduard II. (1307 – 1327)Eduard III. (1327 – 1377)Richard II. (1377 – 1399)Henrich IV. (1399 – 1413) a Henrich V. (1413 – 1422)Vojny ruží (1455 – 1485)Nástup Tudorovcov – Henrich VII. (1485 – 1509)Spoločnosť, hospodárstvo a kultúra na Britských ostrovochOdporúčaná literatúra


Hoci sa tradične predpokladalo celkové ovládnutie Britských ostrovov Germánmi a likvidácia domáceho obyvateľstva, archeologické nálezy potvrdzujú, že dôsledky germánskych nájazdov nie sú všade rovnaké a prichádzali vo viacerých vlnách. Veľký počet raných anglosaských usadlostí sa nachádzal v blízkosti alebo vznikol priamo na pôvodných rímsko-britských obydliach. Otázka kontinuity sídel sa však aj napriek archeologickým dôkazom nedá jednoznačne potvrdiť. Práve z raného anglosaského obdobia máme archeologických sídliskových nálezov veľmi málo. O príchode prvých Germánov sa dozvedáme napr. z diela De exicidio et conquestu Britanniae (O záhube a dobytí Británie) od klerika Gildasa. Najmä juh a východ Britských ostrovov bol príchodom prvej vlny Germánov ovplyvnený priamo, zatiaľ čo na vnútrozemie nebol dopad priamy, ale dôsledky nájazdov sa prejavili aj tam.

Infraštruktúra rímskej správy sa v pomerne krátkom čase rozpadla na nezávislé jednotky a postupne  začali vznikať  menšie či väčšie územné celky,  z ktorých sa vyformovali aj prvé anglosaské štátne útvary, nazývané aj kráľovstvá. Medzi najvýznamnejšie patrili Wessex a Northumbria (Severná Umbria), East Anglia (Východná Anglia), Essex a Mercia. Medzi poslednými vznikli  Kent a Sussex. Vytvorili tzv. Heptarchiu – čiže sedem kráľovstiev, v ktorých sa usadili Sasi (Wessex, Sussex a Essex), Juti (Kent) a Anglovia (Mercia, Východná  Anglia a Severná Umbria). Sedem kráľovstiev nepokrývalo územie celej pôvodnej provincie, ale menšie územia sa postupne do nich začleňovali. Na čele kráľovstiev stáli králi. Ich postavenie záviselo od schopnosti a autority konkrétnych vládcov, pričom sa slabší panovníci postupne dostávali pod vplyv svojich susedov. Tí silnejší, schopní rozšíriť svoj vplyv a moc aj nad ostatnými kráľovstvami nosili titul bretwalda.  Ich zoznam uvádza benediktínsky mních Beda Venerabilis vo svojom jedinečnom diele Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum.  Medzi nich patrili napríklad králi Sussexu Aelle (okolo 560 – 588/590), Readwald (616 – 627)  z Východnej Anglie alebo Oswiu (642 – 670) z Mercie. Anglosasčina alebo Old English sa stala politickým a administratívnym jazykom, zatiaľ čo inde v Európe túto úlohu v rovnakom čase plnila latinčina.

Na Britských ostrovoch zohrala dôležitú úlohu pre kultúrny rozvoj najmä kristianizácia. Do dnešného Anglicka prichádzala z dvoch smerov. Zo susedného Írska, odkiaľ sa misijná činnosť sústredila na územie Mercie a  najmä Severnej Umbrie, kde mnísi z významného ostrovného kláštora v Ione založili niekoľko dcérskych kláštorov, napr. v Lindisfarne, a Whitby, kde sa v roku 664 konala synoda, na ktorej zvíťazila tzv. rímska observancia (rímsky spôsob vypočítania Veľkej noci a mníšsku tonzúru). Druhý kristianizačný prúd prichádzal priamo z Ríma, z iniciatívy pápeža Gregora I. Veľkého. Rímska misia úspešne pôsobila v Kente, kde v Canterbury založili benediktínsky kláštor sv. Petra a Pavla.

Od prvej tretiny 7. storočia sa politické ťažisko presunulo do stredných a severovýchodných oblastí Britských ostrovov a do popredia sa dostali kráľovstvá Wessex, Mercia a Severná Umbria. Kráľ Mercie Offa (757 – 796), ktorý postupne ovládol aj väčšinu ostatných  kráľovstiev, chránil svoje územie pred zvyškom pôvodného britského obyvateľstva, ktoré sa stiahlo na územie dnešného Walesu vybudovaním  cca 125 km dlhého obranného valu,  známeho  ako Offa´s Dyke. Wessex sa stal  jediným z anglosaských kráľovstiev, ktoré dokázalo vzdorovať vikingským nájazdníkom, ktorí začali napádať  Britské ostrovy.