Stredná EurópaVeľká Morava

Vidiecke sídla

VEĽKÁ MORAVA: NázovVláda Mojmíra I.Vláda RastislavaVýchodofranská okupácia Veľkej MoravyVláda Svätopluka I.Vláda Mojmíra II. a zánik Veľkej MoravySpoločnosť na Veľkej MoraveVeľkomoravské vojskoHradiskáVidiecke sídlaPohrebiskáHospodárstvoOdporúčaná literatúra


Jednoduché slobodné obyvateľstvo žilo v malých vidieckych sídlach – osadách. Pravouhlé jednopriestorové príbytky s plochou 10 – 16 m2 boli na úrovni terénu alebo mierne zahĺbené. Prevažovala zrubová konštrukcia. Obydlia boli rozmiestnené v osade vo väčších vzdialenostiach od seba alebo boli sústredené na jednom mieste. V druhom prípade boli usporiadané do kruhového tvaru, poloblúkov alebo do radu. Na Slovensku boli najlepšie preskúmané osady v Bajči, Komjaticiach, Mužle-Čenkove a na Morave v Uherskom Hradišti-Sadoch v polohe Dolní Kotvice, v Ostrožskej Novej Vsi-Oráčinách a Mutěniciach.