Stredná EurópaVeľká Morava

Pohrebiská

VEĽKÁ MORAVA: NázovVláda Mojmíra I.Vláda RastislavaVýchodofranská okupácia Veľkej MoravyVláda Svätopluka I.Vláda Mojmíra II. a zánik Veľkej MoravySpoločnosť na Veľkej MoraveVeľkomoravské vojskoHradiskáVidiecke sídlaPohrebiskáHospodárstvoOdporúčaná literatúra


Od konca 8. storočia Slovania pochovávali v nížinných polohách prevažne na plochých pohrebiskách kostrovým rítom, menej pod mohylami. To pretrvávalo naďalej na Morave v podhorských a horských oblastiach (Vysočany u Moravských Budějovic, Strážovice na Kyjovsku atď.), pričom sa na jednom mohylovom pohrebisku vyskytujú niekedy zároveň kostrové a žiarové hroby (biritualita). V 9. storočí prevládol v pohrebnom ríte kostrový spôsob pochovávania (inhumácia) na plochých pohrebiskách. Mŕtvi mali v hroboch v niektorých prípadoch bohatú výbavu – zbrane, súčasti jazdeckej výbavy, nádoby, vedierka. V prípade kostrových pohrebov sa telo uložilo do neupravenej alebo drevom (prípadne kamennými platňami) obloženej jamy. V niektorých prípadoch boli zomrelí pochovaní v truhlách. Zo Slovenska máme doložené takéto pohrebiská napríklad na lokalitách Bojničky, Čakajovce, Hurbanovo, Ipeľský Sokolec, Lipová-Ondrochov, Michal nad Žitavou, Nitra, Smolenice, Trnovec nad Váhom, Veľký Grob, Závada; z Moravy na lokalitách Mikulčice, Nechvalín, Rajhrad, Staré Město-Na Valách, Uherské Hradište-Sady v polohe Horní Kotvice. Súčasne však v menšej miere pretrvávalo i pochovávanie pod mohylami, no mŕtvi boli do zeme uložení nespálení. Na Morave ide o lokality Hluk, Vrbice a Luhačovice a na Slovensku sa takéto pohrebisko doložilo v Skalici. Žiaro¬vé hroby sa vyskytujú len na severovýchodnom Slovensku (Kráľovský Chlmec, Topoľovka) a východnej Morave (Slavičín, Lipová, Nevšová).
V tomto období sa začína pochovávať pri kresťanských kostoloch na cintorínoch. Takéto hroby nachádzamelen v najvýznamnejších centrách Veľkej Moravy (Uherské Hradiště-Sady, Mikulčice, Devín). Mŕtvi bývali do hrobu uložení v drevenej truhle. Práve v týchto prípadoch sa predpokladá, že nebohý bol kresťanom. Okrem hrobov okolo chrámov boli niektoré z nich umiestnené priamo vo vnútri (Mikulčice – bazilika, Uherské Hradiště-Sady).