Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (sekcia náboženskej výchovy) a Česká křesťanská akademie srdečne pozývajú  v rámci cyklu dialógov Náboženstvo a etika v škole a mimo školu na workshop s názvom Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: Rozlišovanie a vzájomné vzťahy. Podujatie sa uskutoční v priestoroch UPC Pavla Straussa dňa 30. novembra 2022 od 9.30 do 11. 30 hod.