Kolega Martin Husár sa zúčastnil prednáškového online vystúpenia na medzinárodnej vedeckej konferencii „The 7th Scientific Conference Faces of War – Tools of War, Łódź, June 9-10, 2022, Poland”, ktorú organizoval Historický ústav Łódzkej univerzity (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, u. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź). Na konferencii kolega prezentoval v spoluatorstve so Silviom Ionom Oţom (Národné múzeum rumunskej histórie v Bukurešti) príspevok „Evaluation of the Medieval Mace Heads from the National Museum of Romanian History in Bucharest“ (Vyhodnotenie stredovekých hlavíc palcátov z Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti) v Paneli 8 danej konferencie. Panel 8 sa konal dňa 9. júna 2022 medzi 14:45 a 16:30.

Autor textu: doc. Mgr. Martin Husár, PhD.