Svätí Cyril a Metod sú symbolmi základných hodnôt európskej civilizácie – kresťanstva, vzdelávania a dialógu medzi kultúrami a národmi. Aj tento rok sa napriek opatreniam v dôsledku pandémie konalo tradičné podujatie Nitra, milá Nitra, ktorým si mesto Nitra pripomína patrónov Európy. Už v sobotu 4. júla 2020 dopoludnia pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda spoluorganizovali už tradičné Cyrilo-metodské putovanie od Dražoviec cez Kláštor sv. Hypolita na Zobore s cieľom pri súsoší sv. Cyrila a Metoda pod Nitrianskym hradom. UKF v Nitre týmto výstupom aktívne prispieva k budovaniu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti je jej trasa vďaka spolupráci s Klubom slovenských turistov vyznačená priamo v teréne v okolí Nitry. Živý vstup a reportáž z podujatia odvysiela spravodajská televízna stanica TA3. Tohtoročné putovanie svojou účasťou podporili Peter Hirsch a Ján Dušek z Českej republiky, ktorí sú známi projektom Camino na kolečkách (https://www.caminonakoleckach.cz/). Vo večerných správach RTVS k oslavám sviatku sv. Cyrila a Metoda vystúpili pracovníci UKF v Nitre doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Linky:

https://www.ta3.com/clanok/1187110/hovorca-t-ujlacky-o-putovani-po-cyrilometodskej-ceste.html

https://www.ta3.com/clanok/1187137/v-nitre-si-pripomenuli-sviatok-svateho-cyrila-a-metoda.html

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/232753

 

Text a foto: Peter Ivanič