V sobotu 8. februára 2020 o 20:05 boli vysielané Sobotné reflexie na Rádiu Slovensko, ktorých témou boli Solúnski bratia, sv. Konštantín-Cyril a Metod. Diskusie sa, popri J. E. Mons. Františkovi Rábekovi, rímskokatolíckom biskupovi a vojenskom ordinárovi OS a OZ SR, zúčastnil i náš kolega, Mgr. Martin Husár, PhD. Uvedenú reláciu moderoval redaktor Matej Gašparovič. Diskutujúci sa vyjadrili mimo iného i k témam počiatkov kresťanstva na našom území, k pôsobeniu bavorských diecéz a kňazov na území Veľkej Moravy, osobnosti sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, ich misii na Veľkej Morave i v Ríme, ku Grékom a Byzancii, ako aj k zaradeniu Solúnskych bratov do nedávnej ankety Najväčší Slovák.

Danú rozhlasovú reláciu si je možné vypočuť na nasledovných internetových odkazoch:

https://www.audiolibrix.com/sk/Podcast/Listen/202746/sobotne-reflexie-8-2-2020-20-05

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11372

Text: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda